Uhlí-spalování

SPALOVÁNÍ UHLÍ - PRODUKCE CO2

Spotřeba uhlí v elektrárně. Podle průměrných výpočtů ČEZ průměrná uhelná hnědouhelná elektrárna o výkonu 200 MW spotřebuje za 1 hodinu 200 tun uhlí40 (o výhřevnosti 8-12 MJ/kg, u černého uhlí je výhřevnost až 22 MJ/kg, tzn. potřebu menšího množství). Znamená to, že průměrná elektrárna v ČR spotřebuje denně okolo deseti vlaků uhlí po 30 vagónech.41 Celkem jde v průměru o necelých 5000 tun hnědého uhlí spáleného v elektrárenském kotli o výkonu 200 MW za den. Pokud bychom počítali s výhřevností daného hnědého uhlí 12 MJ/kg, znamenalo by to, že v rámci černého uhlí s výhřevností 22 MJ/kg by stačila polovina paliva, tzn., že 200 MW blok elektrárny spotřebuje cca 2500 tun černého uhlí za den při jednotkové potřebě 1 tuny uhlí na výrobu 1 MWh elektřiny. Největším zdrojem (1 spalovací kotel) elektřiny na hnědé uhlí v ČR je blok elektrárny Mělník III o výkonu 500 MW. Avšak největší uhelnou elektrárnou jako celku jsou elektrárny Prunéřov I a II o celkovém výkonu 1050 a 440 MW (téměř 1500 MW) a je tak největší černouhelnou elektrárnou ČR.

Zdroj možno stáhnout níže na tlačítku


Stále musíme spalovat uhlí, plyn, ropu a v jaderných reaktorech vyrobit párů a pára nám vyrobí proud... Hurá... takže jsme ve věku páry není-liž pravda. 

Kolik vagónů denně bychom ušetřili, kdybychom vypli všechna zbytečná světla a spotřebiče ???