Názory

1.2.2022

Hodoušek bude mít asi velký problém... Myslím že by se k Zbraslavské farnosti měly začít svážet odpadky.

Dorham


1.3.2021

Trapný otisk naší existence

Tak nám "někdo" popravil dva stromy vedle kostela. Prý proto, že byly vyhnilé. Nebyly. Je to patrné pohledem na zbylé pařezy, či z dostupných fotografií. Šlo o dvě zdravé lípy, vysazené někdy na začátku minulého století. Nabízí se otázka, kolik asi takový dendrologický posudek, který označí něco za závadné jenom proto, že se toho potřebujeme zbavit, stojí? A pročpak se potřebujeme zbavit něčeho, co roste spoustu let a přináší do našich životů harmonii a všeobecný prospěch? Protože budeme rekultivovat a hlavně - budeme svítit. A rekultivovat musíme, aby přece příští generace poznaly, že jsme tady byli. Vůbec nevadí, že na to nemáme dostatek dobrého vkusu, a velmi pravděpodobně zde vznikne cosi ve stylu hlavního zvolského architekta. Takže očekávejme něco jako bezduché autobusové nádraží, krabicoidní školku s asfaltovou rychlodráhou, které by to nejlépe slušelo na adrese Praha 11 - Jižní Město, imbecilní Pepovu uličku, plastová sportoviště, nebo zadrátované "Guantanamo" na místě bývalého prasečáku. Prostě se těšme na další asfalt, beton, zámkovou dlažbu a určitě i kovové zábradlí, kdyby se náhodou někomu zatočila hlava.

Pokud jsme pyšní na hlavní dominantu naší vesnice tolik, že na ní chceme v noci svítit, proč jsme do její těsné blízkosti umístili odporné plastové kontejnery na tříděný odpad? Proč dovolujeme hulvátskému občanovi, aby si z kostela dělal parkoviště pro svoji dodávku? Proč jsme náš svatostánek znesvětili vylámáním lamel z věžních oken, abychom usnadnili provoz vysílači mobilního operátora?

Kdyby harmonie nebyla pro "někoho" bezobsažný výraz, chápal by, že kouzlo historického objektu nespočívá pouze ve stavbě samotné, ale i v atmosféře okolí, které vzhledově ladí s obdobím jejího vzniku.

Ale dobrá, asfaltujme, betonujme, dlážděme, instalujme naše stále rychlejší wifisítě a hlavně sviťme, sviťme a sviťme. Likvidujme si buňky elektromagnetickým zářením, ničme si imunitní systém, ať mají viry radost, abychom konečně opustili tento svět a přenechali ho těm, kteří na něm umí žít.

P.S. A protože každou laskavostí a každým zločinem vytváříme svoji budoucnost, věřím, že tomu pánovi, co zprodukoval sbírku na takto nesmyslnou akci, se už zatápí pod kotlem.

A.K.

1.1.2021

Přání ... Co popřát všem lidem dobré vůle ...?, asi zdraví ..., co popřát nevědomým ... než aby nečinili svými skutku věci neuvážené a jakkoli nezasahovali do životů lidí, kteří pak musí chtít nechtíc konat věci v mnoha případech neuvážené. Co popřát těm, kteří odpalují petardy a ohňostroje, možná v prvé řadě aby se na okamžik zastavili a zamysleli, pokud to nepomůže, pak nezbývá než jim popřát, aby jim někdo v plném spánku, v nejhlubším spánku, odpálil petardu nebo přímo balíček přímo u postele... možná že po takové zkušenosti by se už nikdy nepodívali na balíček čínského šílenství. Dříve, byly jen dělobuchy nebo kapsle, ale bylo to tak, že když někdo něco takového odpálil u chléva nebo u stájí, tak dostal v hospodě takovou nakládačku, že už na ni nikdy nezapomněl. O to hůř, když tam byly březí krávy, ovce nebo klisny. Dnes je nám to jedno. My si tím dokážeme toxické chlapáctví na pozadí fosilní demence. Takže pokud takovému jedinci nepomůže odpálení u postele, pak už zbývá ještě léčebna.

Zvláštní sledovat, kterak v Austrálii museli mít loni ohňostroj v Sydney u opery i přesto, že už neměli na vodu, kterou by byli schopni hasit požáry, miliony lidi (včetně naší maličkosti), tam posílalo peníze, aby bylo čím hasit. Ohňostroj za mnoho set tisíc australských dolarů. A pak slyší australského premiéra (což je mimochodem neuvěřitelný kanál), že ohňostroj být musí neboť, kdyby nebyl, uškodilo by to turismu. Při požárech zahynula více jak miliarda živočichů (ne tvoru, to by museli počítat hmyz, ale tím se nikdo nezaobírá), ptáků, savců, plazů atd. Nemá smysl rozebírat příčinu požárů, protože ta je nasnadě. Stejná situace se poslední roky odehrává v Brazílii, kde se k tomu přidává krom kácení téměř genocidní přístup vlády k indiánům.

Takže co popřát civilizaci... asi jen moment zastavení a velmi hlubokého zamyšlení. Rčení "všeho do času" ční nade vším.

Zeller

______________________________________________________________________

3.10.2020

Asi to všechno souvisí s tím, že se lidi odpojili. A už je to dýl, není to projev pár posledních let. Navíme kam patříme, vlastně víme, že "vše patří nám". Myslely si to generace před námi, a generace před námi byly systematicky vmanipulovány ke konzumu. Kdo žere, chlastá a hraje si... nezlobí. "Kup si auto a nezlob, jeď na dovolenou a nezlob, kup si jakoukoli kravinu... hlavně nezlob. Budeme pro vás vyrábět, hromadit, nebudeme se ohlížet ani nalevo ani napravo. Takže teď mi to připomíná buzer plac v lágru. Tam taky vytvořili svět sám pro sebe. Všichni vlevo, všichni doprava... všichni roušky nasadit všichni sborem... Jak dlouho nás budou ještě mediální editoři masírovat. Měli by být pohnáni k zodpovědnosti. To není svoboda projevu, ale krystalická manipulativní diktatura. Je to stejné jako s tím světlem v noci.

J.P.

26.6.2020

Od minulého léta žiji tak trochu v napětí, co nám pánové na obci přichystají za další překvapení. Dočkala jsem se. V našem sektoru "neposlušných" se objevil traktor se zařízením, které decimovalo zeleň na pozemcích před ploty (které minimálně z poloviny obci nepatří). Proč? Všichni, kteří chtějí mít u pozemku posekaný trávník, si jej dávno udržují sami. A ti ostatní, kteří vědí, že díky vyšší vegetaci se pomaleji odpařuje voda z půdy a líbí se jim luční kvítí a rostliny všeho druhu, byli této radosti nekompromisně zbaveni.

A.K.

Zavádění světla do venkovského segmentu po celém světě je projevem arogantní nevzdělanosti, hulvátství, nezodpovědnosti a nekonečné hlouposti... Odnaučili lidi ptát se proč svítíme, neptejte se potřebujeme přece vydělat peníze, to v prvé řadě, ( že pane Philipsi !!! ). Potřebujeme nutně být v bezpečí, potřebujeme vidět. Zloději a doprava. Policii by měl konečně někdo vysvětlit, že noční dopravní nehodovost se neodvíjí od množství světla, ale v naprosté většině případů od lidského faktoru, hustoty dopravy a několika procent technické nedostatečnosti. Pokud by o tom chtěl opravdu někdo polemizovat pak zašlu odkazy na desítky velmi fundovaných studií z celého světa. V této záležitosti je vyžadována naprosta fundovanost, která se tradičně odvijí od prací, které byly na předních světových univerzitách započaty už v sedmdesátých letech minulého století. Škoda jen, že v České republice je možné nalézt opravdu fundované odborníky na svícení v počtu prstů jedné ruky. Lidé, kteří by měli vytářet skvosty pro části civilizace, kde je to neodkladně zapotřebí, kteří by měli brilantně zvládat fotometrii a spektrometrii a kteří by měli hlavně a především vycházet z toho, jak na nejvyšší míru eliminovat negativní působení na volnou přírodu, na lidi a kompletní ekosystém. Ale jak to vypadá, zastánci MODRÉHO SVĚTLA, jsou buďto parta tupounů nebu nutně potřebují zvyšovat obrat konglomeracím a potažmo sobě.

RNDr. Dr. N. Zeller PhD.

S ohledem na několik posledních týdnů, je možná moudré si položit otázku... Jak dlouho ještě ?  - Jak dlouho ještě budeme připouštět myšlenku "progresivního rozvoje" ? docela fuj fráze ...            - Jak dlouho ještě bude trvat než si uvědomíme, že jsme součástí čehosi vskutku obrovského ?    - - Jak dlouho ještě budeme přemítat jak si usnadnit život a přehlížet nejzásadnější pravidla ?            Při jejich porušení ( narušení rovnováhy a přirozené konektivity ) se divíme co všechno je vlastně možné, a jak je to vůbec možné !!! 

Mezi tato pravidla nepatří jeden jediný zákon vytvořený lidmi, mezi tato pravidla nepatří jediná technická norma vytvořená lidmi. Dokonce ani náboženská dogmata. Stanovili jsme si  své zákony, své normy,  ale jen pro nás, pro naši ochranu a hlavně pro náš komfort a naši bezmeznou lenost.

To čeho jsme součástí je totiž natolik obrovské a úžasné, že snaha pochopit zabere čas tisícovkám generací, škoda, že žijeme v přesvědčení, že jsme vše zásadní již pochopili. Myslím  však, že chápeme čím dál tím méně. Tak jsme se dostali do stádia, že kdyby někdo před vánoci 2019 přesně popsal situaci z 11.3.2020 v Evropě, USA, Asii... tak by toho nebožáka zdehonestovali, možná, že by jej nechali vyšetřovat, ale zcela určitě by si vysloužil titul bláznivá ženská nebo bláznivý chlap...

Rudolf Novák

12.3.2020

Opravdu nechápu, proč se lidi stěhují na venkov a pak tam roznášejí městské manýry. A opravdu nechápu, proč se lidi na venkově snaží přiblížit městu. Kdo chce z města na vesnici jen proto aby měl klid, tak ať si raději ve městě zavře okna do ulice, nadělá méně škody. A pokud lidi na vesnici, potřebují více svítit, tak ať se odstěhují do města, nadělají rovněž méně škody. Stejně nakonec večer nikdo není venku a všichni civí na bednu za účelem dokonalého vymytí mozku. A venku se svítí a svítí a svítí, možná aby zloděj, který jde do baráku stejně zadem, líp viděl na ústupovou cestu. No nic, hlavně aby měli všichni plný lednice, je mi z téhle progresivní společnosti už vážně zle.

Marie K.

27.2.2020

Toto se odehrává ve spoustě obcí, a je to způsobeno tím, že lidé nejen, že jsou, lhostejní, ale stále více a více se projevuje až nepochopitelná zatvrzelost vymáhat na obcích obsluhu, která jim nepřísluší no a obce potom už jen nemají ty koule, aby řekly občanovi, ono už není ten socialismus a není už ani druhá a pátá pětiletka a elektrifikace už taky není, to už bylo. Proč, neřeknou občanovi, že obec má svítit, pokud už, tak na své komunikace, ale v žádném případě ne na SOUKROMÉ POZEMKY. A už vůbec né do soukromých obydlí, což jak se zdá, je zde, zcela očividné. Nemluvě o tom, že světlo má dopadat skutečně na komunikaci, když už jsme v takovém rozmaru, i když vlastně svítíme jen proto, že si to přejeme nebo někdo přeje. Ale zpět ke komunikaci, světlo, tedy má dopadat skutečně jen na komunikaci a nikoli do vegetace. Další důležitý fakt je, že pokud někdo nainstaluje lampy tak, jak je uvedenou v tomto případě ve Zvoli, tak je to technicky naprosto nezvládnuté a svědčí to o úmyslu nebo diletantství. A obojí svědčí o zoufalství.

Ing. L. Pazdera

26.2.2020

Reaguji na rozhovor Zeleného mozku s obecním úředníkem z 20.1.2020.

https://www.zvole-jinak.cz/denik

Není pravda, že zbytek ulice p.Kolářovou vůbec nepodporuje.
Já ji podporuji v plném rozsahu jejich kroků směřujících ke změně nově instalovaného pouličního osvětlenía podporovat budu.Píši Vám to jako svému úředníkovi .
S pozdravem, 

Kahounová Jitka, Na Výsluní 267

16.2.2020

Vážený pane Dudo,

velmi děkuji za Vaše dpovědi, které mne nikterak nepřekvapily. Pouze si nejsem jistá, zda jde z Vaší strany o nepochopení otázky, nebo záměrnou manipulaci. Dotaz mého syna byl na autora projektové dokumentace veřejného osvětlení, nikoliv na dokumentaci skutečného provedení. Vy možná můžete zakreslit do plánku nainstalované lampy, ale autorizaci na projektování VO nemáte. A pokud přemístíte lampy z jedné strany ulice na druhou a navýšíte jejich počet o více jak 100%, rozhodně nemůžete tuto stavbu nazývat rekonstrukcí.

Dále uvádíte, že rada obce projednala a neschválila dočasné odpojení "naší" lampy, která je stále součástí černé stavby. Kdy prosím tato rada na svém zasedání schválila tak zásadní projekt, jakým je stavba veřejného osvětlení? Procházela jsem (a bylo nás víc) zápisy ze zasedání RO za poslední dva roky, ale žádný takový bod programu tam k nalezení nebyl. Zajímavé. Nikdo neodsouhlasil zapojení, ale může nesouhlasit s odpojením.

Říkáte, že předmětná lampa nemůže způsobovat žádné problémy?

Víte, pane Dudo, pro Vás je to samozřejmě nepochopitelné. Je to proto, že člověk se během svého života posunuje po různých stupních úrovně vědomí. Tyto úrovně vědomí nemají nic společného se vzděláním, inteligencí ani společenským postavením. Je to pouze způsob, jakým vyhodnocujeme události, které nás potkávají, a jak na ně reagujeme. V rámci těchto úrovní se také obklopujeme lidmi, kteří přemýšlejí stejně a utvrzují nás v našich názorech. Díky tomu se na nižších úrovních vědomí stává, že si člověk časem začne myslet, že vše je správně pouze tak, jak to vidí on. A také záměrně vytěsňuje argumenty, které by jeho přesvědčení mohly narušit.

Ano, lampa je od našeho domu vzdálena 24,7m. Ale nevím, jak to souvisí s tím, že tam, kam celou noc pálí její předimenzované světlo, tam každý rok létala hejna svatojánků. Ti už tam nikdy nebudou.

A.K.

______________________________________________________________________

Lide by měli začít přemýšlet a uvažovat, zda chtějí žít v krajině nebo ve městě, zatímco k městu mohou přistupovat zcela anonymně a spoléhat se na kulturní prozřetelnost nebo naopak ignorovat hloupost jeho správců. Pokud oni sami nejsou součástí té hlouposti. Je zcela na nich, zda zvolí byť špetku pokory.

Jiné je to, pokud člověk žije na venkově, v krajině. Tam je pokora zcela neoddiskutovatelným základem existence, pokora vůči krajině, pokora vůči všemu čeho, ti, kteří se rozhodli, chtějí být součástí. Je nasnadě že člověk žijící na venkově nesmí, neměl by vtahovat městské manýry do krajiny a do přírody a likvidovat tím biotop (o biotopu se v městském prostředí dá mluvit jen velmi výjimečně). Člověk v krajině musí být mnohem zodpovědnější, nežli jedinec žijící v 3+1 v betonové sluji, kterou si opatří za asi 30 let neúprosné dřiny. Není divu, že takový jedinec se po dalších letech v oné sluji vypraví na venkov a jednoho dne jej napadne, že by tam mohl zůstat.

Každý takový jedinec si ovšem musí sebou vzít onu neodmyslitelnou hromadu pokory a musí být spraven o tom, že betonové plotny tam mít nebude, že chodník je výsadou města, (proto se také ve městě v létě nedá vydržet a všichni prchají), že se chodí po trávě, že podél cesty je travnatý příkop, aby voda vsakovala a odtékala. Že odpadky se nevozí do lesa, i když generace před námi tak bez skurpulí a s oblibou činily. Že tam v noci štěkají psi, nad ránem je slyšet kohouty, že se v hospodě rozdávají recepty jak se zbavit kuny. Že po setmění se probouzí obrovská masa těch, kteří žijí jen v noci (kupodivu, né s úmyslem loupit, ale prostě žít), že po setmění má být tma. Psal bych velmi, velmi dlouho. Chci jen dovětek o tom, že život na venkově vyžaduje obrovitánánskou pokoru, pokoru, kterou bohužel minimálně tři generace pozbyly, díky aroganci, nevzdělanosti, lenosti, opovržení, pýchy ..., ale hlavně nekonečné hlouposti.

J.K.

Komentář k rozhovoru Zeleného mozku s Obecním úředníkem

Pane, dle posledních informací vím, že nejste ve shodě s jiným obecním úředníkem, který chce vyhovět naší žádosti a dát lampu u našeho pozemku dočasně odpojit. Stále jste rozhodnut upřednostnit občany, kteří místem pouze projdou či projedou autem, a zavřou se na druhou stranu svých obydlí, před lidmi, kterým levné v Polsku vyrobené světlo, srovnatelné s velkoplošnou televizí, svítí celou noc do přední části domu. Dle vyjádření Stavebního úřadu, bychom mohli nárokovat odpojení celé osvětlovací soustavy. Samozřejmě jsme se shodli s SÚ, že toto nechceme vašim občanům udělat, ale na odpojení jedné lampy trvám a mám na to právo.

Pane, opravdu vám přijde v pořádku postoj - je to levné, není to zakázané, tak to tam bude? Ale proč, když víme, že to škodí? A o co se opírá váš názor, že to tak není? Ano, není to zakázané, ale už dlouho se to nedoporučuje. Jaký je důvod nerespektovat doporučení? Pak se divíme, že je potřeba zákon na každou maličkost, protože vůle používat vlastní rozum je prakticky nulová.

Pane, opravdu nechápete, že je mi úplně fuk, co děláte v mezích zákona, a co ne? Nechápete, že jde pouze o využití každé možnosti, která mi umožní zbavit se pekla, které tu působíte?

Pane, jedna větev mé rodiny tu má zázemí od roku 1934, druhá zde žije od roku 1935, můj otec se zde narodil, moji rodiče se zde seznámili a já jsem byla poprvé přinesena na území Zvole v roce 1968. Žiji zde 28 let. Ale opravdu si myslíte, že je důležité, kdo je kde občan, nebo kdo kde co vlastní? Tady jde havně o kousíček světa, který máme ve svém životě na starosti, nebo za který se cítíme být zodpovědní svým předkům.

Pane, mé nesrovnalosti v dokumentech vyřeší jeden papír na podatelně v Jesenici. Vy máte před sebou projekt na veřejné osvětlení, provázený světelně technickou studií. A tento vám určitě neudělá žádný kamarád, který vám zde projektuje chodníky. Vím, že budete hledat všechny možnosti, kterými na mne můžete zaútočit. Ale, jak vy tak já, jsme dvě na Zemi žijící bytosti. Můžete mně začít vysvětlovat, kdo z nás je víc.

Pane, opravdu nejsem natolik naivní, že bych očekávala podporu vašich občanů. Jsem pouze naivní v tom, že jsem očekávala nějaký názor, ať by byl jakýkoliv. Vrcholem aktivity typického českého občana je maximálně to, že se postaví do anonymního davu na náměstí, že pomlouvá v hospodě, nebo na sociálních sítích, či běhá s udáními na Obecní úřad.

Pane, opravdu si myslíte, že vše co má prohlášení o shodě a povolení být konzumováno na trhu České republiky, může být konzumováno neomezeným způsobem? Že není nutná promyšlená úvaha nad touto konzumací? Tabák, alkohol, chemikálie všeho druhu, ..... to vše je na trhu České republiky povoleno k užívání.

Pane, vysvětlete mi prosím, co je to za kompromis či ústupek, když někdo něco koupí a dá vám to do vlastnictví? Též musíte pochopit, že investice do černé stavby není bez rizika.

Pane, pouze doplním informaci k instalaci mé mikiny na lampu VO teleskopickou tyčí. Nejenom, že pan P. řval celou dobu z okna, ale pan K. v tuto dobu seděl u nás na zahradě. Já opravdu nemám potřebu někomu lhát. Lež je projevem strachu. Byl jste to vy, kdo zapřel příslib, že na úrovni našeho pozemku žádná lampa nebude a ostatní světla budou pouze tam, kde jsou ta stávající. Sám jste mi kvůli tomu telefonoval.

Pane, já nepochybuji o tom, že nepotřebujete vyšší principy, které vám žádný zisk nepřinesou, ale myslete na to, že karma je zdarma. A i když to v mém případě tak nevypadá, člověk není nikdy sám ........ Alice Kolářová

______________________________________________________________________

Mám podobnou, zkušenost s naprostou arogancí moci. V případě, že se dá o jakési obecní správě hovořit jako o moci, spíše to souvisí s vadou na kráse celého tohoto systému. Zvláštní je, že to někde jde a jinde ani náhodou. Tam, kde to nejde, sebral bych jim mobilní telefony, polil dehtem, posypal peřím nakopal do zadku a vypustil do volné krajiny... snad by je nikdo probůh nezachraňoval.

31.1.2020

Radek Říha

______________________________________________________________________

Asi jsem posera a nepodepíšu se... ale, když jsem po té ulici šel kolem osmé večer, došlo mi, že jsem si zapoměl kšiltovku, zespoda nahoru je to děs !

7.1.2020

Anonym

A tak si skupinky, těch méně bystrých, po celém světě, se zcela znatelnou poruchou čehosi, zase vesele zastříleli a zabouchali, prostě takový minutový bordel. Huráá, pyrotechnici ( ti zábavní ) na to čekali celý dlouhý rok, aby mohli být připuštěni a zažili si svůj okamžik slasti. Jako kozel,        ( lidově cap ), který se celý rok těší na kozu. Zdalipak se stejně koza těší na něj a zdalipak z toho něco bude? Toť otázka... Inu proč bychom si nezastříleli a nezajásali po každém výbuchu. Platy rostou, důchody taky, HDP se každou hodinu šplhá výš. Prý se máme stále lépe, prý jako nikdy... Dívám se do krajiny... Myslím, že se máme čím dál tím hůř, jen nám to ještě nedošlo..., tedy většině. A je mi smutno. A bojím se okamžiku, kdy to začne bolet...

31.12.2019

J. Konečná


Když mluvíme o člověku a jeho občanských právech, pak právo na tmu a na spánek je minimálně rovnocenné ostatním lidským právům, ... minimálně !!! ... Konec konců, mají ho i vězni. Odpírání tmy a spánku je součástí mučících, opovrženíhodných praktik, stejně jako waterboarding. Týka se to všeho živého. Proto je pro mně absolutně nepochopitelné, jak je možné, že při dnešních poznatcích a znalostech o tom, v jakém stavu je příroda, někoho napadne rozšiřovat naprosto zbytečná osvětlení. 

Jaroslav Dubský

PS: Zřejmně je stav lidské mysli natolik ubohý, že to opravdu někoho napadne. Pak... nevíme co se světlem... nevíme co s plasty... nevíme co s emisemi... a to jsou jen špičky nezměrného ledovce... co vlastně víme?

_____________________________________________________________________

Pozoruhodný jev nastal ... velký humbuk kvůli jedné hodině časového posunu mezi letním a zimním časem (tedy SEČ a SELČ), ale že někdo spí tři hodiny denně, protože mu do oken na kraji vesnice u lesa praží více jak 4000 K, teď v zimě 16 hodin nepřetržitě, to je zřejmně naprosto v pořádku.  Wauu  

N. Zeller

_____________________________________________________________________

Když se chcete bát, měli byste vědět čeho

Veřejné osvětlení dospělo celosvětově do stadia, které se nebojím nazvat fatální. Proč se tak stalo? Protože si myslíme, že světlo v noci potřebujeme. Protože si neuvědomujeme, že ho pouze chceme. Protože se světlem je vše snazší, a vůbec nás nenapadne, že čím jsou věci pro nás jednodušší, tím více se otupují naše přirozené schopnosti a instinkty.

Ale k čemu schopnosti. Pokrok a vývoj vše zařídí za nás. A světlo rozhodně pokrokové a moderní je, stejně jako bylo např. v padesátých letech "úžasným" produktem své doby DDT, které se masově sypalo na vše od dětí, přes rostliny až po zvířata. Jak dlouho trvalo světu, než vzal na vědomí jeho toxicitu? Takto bychom mohli pokračovat k dalším výdobytkům "skvělým pro budoucnost", jako je například eternit, nebo skelná vata. Kdy nastal ten zlom, že jsme se probrali a tyto materiály v nás začaly vzbuzovat hrůzu? Najednou je řadíme mezi extrémně nebezpečný odpad.

Jenže co by mohlo být toxického na nočním osvětlení, které nás zdánlivě chrání, že? Ale před čím?

Stejně jako vás dnes nenapadne sypat si na hlavu DDT, rozbíjet kladívkem eternitové desky, nebo spát na matraci ze skelné vaty, ze stejného důvodu byste měli přestat svítit v době, kdy to nepotřebujete.

Pane "Vonásku", vy máte strach, že vám na ulici někdo ukradne auto. A protože jste líný otevírat vrata od garáže, parkujete svůj bílý vůz přímo pod lampou, čímž je okolní prostor ještě více znečištěn září, odrážející se od jeho světlé karoserie. Víte, že v dnešní době stačí šikovnému chlápkovi k odcizení auta necelé dvě minuty času, a lampa mu to pouze usnadní? Ledaže byste stál celou noc u okna a svoje vozidlo pozoroval.

Paní "Kočičková", vy se bojíte, že vám někdo vykrade dům? Musela byste osvítit každý metr planety, jinak si zloděj svůj kousíček tmy vždy najde. A jste si jistá, že máte doma něco cennějšího, než je vaše zdraví?

Paní "Veverková", proto aby se vám lépe zajíždělo autem na vybetonovaný dvorek, přece nepotřebujete mít rozsvícenou pouliční lampu i v době, kdy už dávno usínáte u televize za zataženými žaluziemi.

Obracím se i na vás, pane "Vomáčko", který jste schopen nevybíravým způsobem zdevastovat vzrostlé stromy jenom proto, abyste viděl na klíčovou dírku svých vrátek. Proboha proč?

Proč si všichni hýčkáte své zbytečné strachy a nesmyslné potřeby? Proč vás zajímá jen čím a za co si naplníte nákupní vozíky v supermarketu, co dávají večer v bedně, nebo kam pojedete na dovolenou?

Až zjistíte, že zmizel všechen hmyz i ptáci, bez kterých vaše nákupní tašky zůstanou prázdné, bude na opravdový strach pozdě.

N. Zeller