4000 K CCT LED

Porovnání světelného znečištění se zaváděním svítidel 4000K CCT LED

Zdroj ke stažení níže

Ty tady máme !!!! Odrazivost silnice do 5 m od lampy 5 luxu/cm2 a to se odráží nahoru !!!!! 

_________________________________________________________________________

Mapy umělého jasu oblohy v Evropě ve dvou zvyšujících se krocích jako poměr k přirozenému jasu oblohy (předpokládá se 174 mcd / m2).(A) Mapa ukazuje umělý jas oblohy ve V-pásmu. 

(B) Mapa ukazuje předpověď vnímaného jasu oblohy pro na tmu uzpůsobené oko po přechodu na 4000K CCT LED technologii, bez zvýšení fotopického toku aktuálně nainstalovaných lamp.

Odkaz na článek níže na překladu se pracuje