Deník obecního aktivisty

______________________________________________________________________

28.6.2020

     Milý deníčku ..... po dlouhé pauze dlužím popis událostí za několik uplynulých měsíců. Navazuji tedy na níže položené vyjádření pana místostarosty k žádosti o odpojení lampy (reakce v názorech). Jediné, co jsem mohla podniknout, by bylo neustále obtěžovat paní úřednici na SÚ a žádat o její intervenci. Přišlo mi rozumné to neudělat. Pouze jsem dvakrát týdně sledovala úřední desku a čekala, kdy se tam objeví zápis o zahájeném řízení (dnes máme 24.6. 2020 a stále nic - zádrhel bude možná v tom, že v ulici Skochovické a před pozemkem 508/12 bylo VO postaveno na soukromých pozemcích bez vědomí jejich majitelů).

Pak se stala věc, která zásadně změnila běh událostí. Ve dveřích pekárny Beruška jsem se míjela se sousedkou paní B. Byla to otázka vteřinového rozhodnutí oslovit jí a požádat o rozhovor. Schůzka s manželi B. byla pro mne více než poučná. Šla jsem k nim s přesvědčením, že budou celonoční svícení modrým světlem obhajovat, ale byl to pouze předsudek. Řekli mi, že navštívili obecní úřad s prosbou o nápravu situace, protože tento druh osvětlení je i pro ně nepřijatelný. Bylo jim řečeno totéž - jediná změna může nastat, pokud si sami seženeme a zakoupíme svítidla pro nás vyhovující a předáme je obci darem. Rozhodli jsme se tedy na toto jediné a absurdní řešení přistoupit a po té, co se k akci připojila i paní K., předali jsme úředníkům žádost zhruba tohoto znění:

Ve Zvoli dne 2.3. 2020

Věc: Žádost o stanovisko k výměně a úpravě světel VO

Vážený pane místostarosto,

dovoluji si požádat Vaším prostřednictvím o vyjádření stanoviska rady obce

· k výměně 2 kusů světel Malaga BRP 101 LED, která jsou umístěna v ulici Na Výsluní před pozemky č. 508/12 a 511/2 za svítidla VOLTANA 2/5102/16LED/350mA/20W/WW 2700K/ rovné sklo/univerzální uchycení Ø48-60/class I./AKZO 900. - dodavatel Artechnic Schreder a.s.,

· k instalaci folií - Color effect filter - 158 Deep orange 50% (2700K) - www.leefilters.com - do 4 svítidel Malaga v ulici Na Výsluní umístěné před p.č. 502/4, 502/5 a Skochovická před p.č. 511/3, 508/24.

Tato svítidla a folie bychom zakoupili vlastním nákladem a předali obci Zvole jako dar se závazkem umístění a údržby ze strany obce ve zmíněné lokalitě.

Od majitelů většiny dotčených pozemků máme slovní prohlášení v tom smyslu, že je jim to jedno.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Petr B.

Na Výsluní xxx, Zvole

Odpověď 26.3. nedorazila písemně, ale telefonicky - zakoupení lamp ano, osazení filtry ne, protože by to byl příliš pracný zásah do majetku obce.

Museli jsme tedy přistoupit k plánu b) a koupit stejná světla, která už na sloupech byla, opatřit je filtry a darovat. (Malagy pouze 3, protože rodina H. nebyla ochotna se k výměně vyjádřit.)

11.6. - lampy předány (velké zdržení - corona)

22.6. - lampy nainstalovány

Velká úleva, konec (snad), zvonec.

_________________________________________________________________________

7.2.2020

________________________________________________________________________

6.2.2020

_________________________________________________________________________

20.1.2020

Hrubý popis rozhovoru Zeleného mozku s Obecním úředníkem z 20. 1 2020

ZM: Dobrý den pane ..., máte vteřinku?

Ú: Co potřebujete?

ZM: Já jsem dala dvě žádosti na podatelnu, protože jsem dostala ze stavebního úřadu vyjádření, že to veřejné osvětlení je černá stavba.

Ú: Není.

ZM: Je to tam černé na bílém. Proto mám právo, aby ta naše lampa byla vypnuta do té doby, než se vše zlegalizuje.

Ú: Nebude vypnuta.

ZM. Já tu mám prohlášení o tom, že byste tu stavbu neměli užívat.

Ale já jsem s vámi nepřišla bojovat. Chci se zeptat jestli je možnost domluvit se na nějakém řešení.

Ú: Udělejte to úplně stejně, jako to udělal pan K. Vyberte si světlo, které chcete, zakupte ho, my ho tam nainstalujeme, vy nám ho převedete jako dar. Ale to světlo tam lidi požadují, takže to světlo tam bude.

ZM: Já jsem vám říkala při posledním rozhovoru, že budu řešit světelné znečištění jako celek. Protože ty lampy s vysokým podílem modré spektrální složky v noci škodí životnímu prostředí.

Ú: To je váš názor, ne můj.

Ú: Jestli to uděláte jako pan K, budu s tím souhlasit, jinak to řešit nebudeme.

ZM: Můžu říct svůj návrh, jestli by jste byli schopni o něm uvažovat?

Bych byla ochotná podílet se na tom určitou částkou. Nejsem schopná to uhradit v plném rozsahu, protože to chci řešit jako celek tam, kde jsou lampy nejblíž přírodě. A ta žlutá světla jsou opravdu lepší jak pro rostliny, tak pro zvířata. Já bych je potřebovala vyměnit alespoň čtyři. Za žluté - s teplotou do 2700 kelvinů, a aby byly osazeny pohybovými čidly. Vaši občané by měli světlo a příroda by měla tmu.

Ú: My tam pohybová čidla dávat nebudeme.

ZM: Nebudete. A o nižší teplotě chromatičnosti by se dalo uvažovat?

Ú: Teď jsem vám řekl, za jakých podmínek ty lampy vyměníme.

ZM: A vy jako obec nejste ochotni se finančně zúčastnit této výměny?

Ú: My ty lampy kupujeme za 1800,- Kč.

ZM: Ale jaký?

Ú: Lampy, které jsou určené pro tento trh, jsou schválené, maj protokol o shodě, takže to jsou lampy, které sem patří.

Víte co? Já když se podívám na vaši nemovitost, která je zakreslená v katastru nemovitostí, tak neodpovídá tomu, co máte na zahradě, neplatíte z toho daň z nemovitosti, tudíž postupujete v rozporu se zákony. Takže vy si stěžujete na nás a sama máte své věci v bordelu.

ZM. Nemám, já je mám v pořádku a nezvyšujte na mně hlas, na mně tyhle mocenský hry fakt nepůsoběj.

Ú: Kolik jste našla podporovatelů v ulici, jak tam roznášíte neustále ty ankety...

ZM: Já jsem jim dala jeden dopis, abych je informovala. O nic jiného nejde. Tady jde o daleko vyšší princip než je vaše ego a než to, co chtěj občani.

Ú: Aha, takže občané pro vás vůbec nic neznamenají.

ZM: Mně v tuhletu chvíli zajímá život v přírodě a to, že tyhlety lampy ho ničej.

Ú: V tom případě jděte hovořit se svým úředníkem.

ZM: Já hovořim s váma, protože vy to tady způsobujete.

Ú: Ale já nejsem váš úředník.

ZM: Ale jste úředník obce, ve které já mám nemovitost.

Ú: Ale to je tak všechno.

ZM: I paní na stavebím úřadě říkala, že nevěří, že by k nám taková světla nějaký projektanat naprojektoval.

Ú: Paní na stavebním úřadě má svoje názory a já mám svoje názory.

ZM: Ale vy by jste se jimi asi měl řídit, protože taky potřebujete její povolení ke stavbám.

Ú: Opravdu?

ZM: Ona taky vychází z určitých zákonů a předpisů, ne?

Ú: To já nevím, z čeho ona vychází.

ZM: To by jste asi měl vědět.

Ú: No, to já oravdu nevim.

ZM: Já jsem se chtěla s váma dohodnout, vy chcete konfrontaci.

Ú: Budou tam lampy, které jsme tam nainstalovali a jsou schváleny pro to, aby se v této republice instalovaly.

ZM: Holt, nedá se nic dělat. Takže postup bude takový...

Ú: A ještě chci říct, jak jste říkala, že váš přítel to tam montoval tyčí nahoře, to bych se chtěl podívat na to, jak to tam montoval.... Zmého hlediska jste lhala, on si tam opřel o to žebřík...

ZM: Vždyť já na to mám svědka. Vždyť pan P. na něj řval celou tu dobu, když to tam dával. Nemusím vám lhát.

Ú: Je zajímavý. My, my, my, já, já, já... Já chci lampu, já chci

ZM: Ne, já nechci lampu.

Ú: Zbytek ulice vás vůbec nepodporuje.

ZM: Ale mně je to jedno. Já vám říkám, že tohleto je daleko vyšší princip. Já nepotřebuju podporu těch lidí, kteří potřebujou neustále něco konzumovat.

Ú: Já zase nepotřebuju ty vaše daleko vyšší principy. Já myslím, že jsme domluvii ...

ZM: No ještě jsem vám chtěla říct, že...

Ú: Já mám další návštěvu.

ZM: Vy vyhotovíte projekt, dáte to paní P. na stavební úřad, jo? Ona mě potom vyzve...

Ú: Já nevím, co se bude dít.

ZM: Nevíte? Nevíte ten postup.

Ú: Ne.

ZM: Ale ona říkala, že by jste si to veřejné osvětlení měli zlegalizovat.

Ú: Kdo říkal?

ZM: Paní P. ze stavebního úřadu.

Ú: To já nevím, co budeme dělat.

ZM: Nemáte to v úmyslu. Dobře. Nashedanou.

(Uveřejněno po konzultaci s právníkem)

_________________________________________________________________________

20.1.2020

Žádost o informace kliknutím zvětšete

20.1.2020

Žádost o odpojení lampy veřejného osvětlení  kliknutím zvětšete 

________________________________________________________________________

13.1.2020

Sdělení stavebního úřadu Jesenice  kliknutím zvětšete

________________________________________________________________________

6.1. 2020 

37 dopisů tohoto znění předáno do schránek našim sousedům

Vážení a milí sousedé,

nejprve mi dovolte, abych Vám popřála mnoho šťastných dní v roce "20".

A protože součástí štěstí je i zdraví, ráda bych Vás seznámila s problémem, který jsem začala řešit již v průběhu roku minulého.

Jak jste si jistě všichni všimli, zastupitelé obce nainstalovali v ulicích nové veřejné osvětlení. To vše s dobrým úmyslem poskytnout nám více světla (za méně peněz), po kterém většina z Vás touží.

Jenomže každý dobrý úmysl nemá za následek dobrý čin, pokud nejde ruku v ruce se správnými informacemi. Led osvětlení je v současné době nejekonomičtější formou svícení. S nízkou spotřebou jsou spojené nízké emise CO2, což budí dojem přínosu i z hlediska ekologického.

Bohužel úspora energie není natolik významná, aby překonala negativní dopad bílého světla na všechny biologické organismy v jeho okolí. U nás použitá světla mají barevnou teplotu 4000 kelvinů (teplota chromatičnosti). Vysoký podíl modré spektrální složky, kterou tato barva obsahuje, dává všem živým organismům informaci, že je den. "Naše" lampy svítí nepřetržiě od soumraku do svítání, čímž se nabourává přirozený cyklus střídání dne a noci, světla a tmy. Je jedno, zda se jedná o člověka, rostlinu nebo živočicha - každý tmu potřebuje na regeneraci během spánku. Pokud ji nemá, narušuje to jeho cirkadiánní rytmus . Ten signalizuje tělu, žev noci má spát a ve dne bdít a podávat určité výkony. U člověka je to cyklus trvající přibližně 24 hodin, na který je napojená činnost orgánů či produkce hormonů (např. spánkový hormon melatonin) a má kromě kvality spánku vliv také na vzhled kůže, činnost střev, kardiovaskulárního systému, krevní tlak, nebo sklon k depresím. Jeho narušení v dlouhodobém měřítku způsobuje civilizační nemoci, které jsme doposud dávali za vinu pouze stresu a špatné životosprávě. Pokud byste si mysleli, že vše vyřeší zatažené žaluzie, není to pravda. Váš cirkadiánní rytmus potřebuje i informaci, že přichází den a za oknem svítá.

V lidském těle není jediný orgán a v mozku není jediný proces, na který by spánek neměl pozitivní vliv. Ale proto, aby byl kvalitní, nesmí naše oči přijít do kontaktu s modrou složkou barevného spektra minimálně hodinu a půl před usnutím. Pokud jde o počítač, televizi, tablet, telefon - máme možnost vlastní volby. Vždy je můžeme včas vypnout, případně přepnout na noční režim. Bohužel "televize" zavěšené na sloupech veřejného osvětlení ovládá někdo jiný. Těm se vyhnout nelze.

Co se týká rostlin a živočichů, tak ti, co mohou odejít, odejdou. A ti, co nemohou odejít, časem uhynou.

Nelze to chápat tak, že bílé světlo je všeobecně škodlivé. Naopak. Velmi příznivě působí v době, kdy potřebujeme bdít, pracovat, soustředit se, má pozitivní vliv na kognitivní funkce mozku. Škodí pouze v momentě, kdy máme spát.

Všemu by se dalo předejít, kdyby lampy v našich ulicích měly teplotu chromatičnosti pod 2700 kelvinů - tedy žlutou nebo oranžovou barvu. V ideálním případě, kdyby světla v hluboké noci na krajích obce blízko lesa zhasínala úplně, nebo měla nainstalována pohybová čidla.

Rozhodla jsem se narušit Vaši komfortní zónu i z toho důvodu, že na stavebním úřadě v Jesenici nebyla začátkem prosince 2019 k nalezení žádná projektová, schvalovací ani kolaudační dokumentace, proto instalace nového veřejného osvětlení v našich ulicích je s velkou pravděpodobností černá stavba. Je zde tedy šance, že při zpětné legalizaci tohoto projektu, budeme mít možnost vše ovlivnit tak, aby se významně snížil negativní vliv na životní prostředí i naše vlastní zdraví.

Ráda bych věděla, jestli se mezi Vámi najde někdo, komu na tom záleží. A protože už dlouho nežijeme v době, kdy bychom se museli bát říkat své názory, velmi se těším na zpětnou vazbu v podobě Vašich připomínek. Kontakt a více informací naleznete na webových stránkách www.zvole-jinak.cz.Závěrem mi dovolte, abych velmi poděkovala Vám všem, kteří jste nepotřebovali oslavit příchod nového roku odpalováním rachejtlí.

Alice Kolářová

Zvole, Na Výsluní 92

6.1. 2020 

_________________________________________________________________________

16.12.2019

Městský úřad Jesenice

Ing. Kamila Pouchlá

referentka

Budějovická 303

252 42 Jesenice

 

Věc:  Podání podnětu k prošetření

                                                                                                                                             Ve Zvoli dne 15. 12.2019

 

Vážená paní Pouchlá,

                ráda bych Vás požádala o prověření nově instalovaného veřejného osvětlení ve Zvoli u Prahy v ulicích Na Výsluní a Skochovická.  Stavba byla realizována v letních měsících tohoto roku a vzhledem k průběhu realizace mám podezření, že vše proběhlo bez řádných povolovacích řízení a dokumentace.

                Nově nainstalované lampy zásadně zvyšují světelné znečištění v naší lokalitě, která se nachází na hranici lesa (s minimálním pěším i automobilovým provozem) a svojí intenzitou záření a teplotou chromatičnosti (4000 kelvinů) neodpovídají doporučovaným parametrům pro obydlené oblasti:

Doporučené teploty chromatičnosti pro pozemní komunikace[1]

Charakter komunikace

Třída osvětlení

Teplota chromatičnosti K

Veřejná prostranství převážně pro pěší uživatele a komunikace s nízkou intenzitou motorové dopravy

P, SC, EV

2 000 – 3 000 (teple bílá)

Komunikace se střední intenzitou motorové dopravy a cyklostezky

SC, EV, M

3 000 – 4 500 (neutrálně bílá)

 

Komunikace převážně pro motorovou dopravu s vysokou intenzitou provozu

M, C

4 500 – 6 500 (chladně bílá)

 

 

                Jsem si vědoma toho, že pokud neexistuje projektová dokumentace, bude vyhotovována zpětně tak, aby byla napasována na realizovanou stavbu. Ráda bych věděla, zda budu moci takto provedenou projektovou dokumentaci rozporovat. Lampu na hranici našeho pozemku považuji za umístěnou velmi nevhodně. Protože naše zahrada i dům jsou pod úrovní cesty, světlo dopadá na velkou část zahrady, a dvě lampy tohoto veřejného osvětlení nás připravily o tmu v ložnici.

Závěrem Vás žádám o informace o průběhu řešení mého podnětu.

Děkuji a jsem s pozdravem                                                                                         

Alice Kolářová

Doručovací adresa : Na Výsluní 92, 252 45 Zvole

                                                                                             [1] ŠAFÁŘÍK, Miroslav a spol.. Jak na chytré veřejné osvětlení. Porsenna, podpora MŽP ČR, 2017, str. 11.

_________________________________________________________________________

16.12.2019
Vážený pane starosto, vážení ostatní,
protože jsem byl v kopii tohoto mejlu, snad jako člen pracovní mezirezortní skupiny pro světelné znečištění vedené Ministerstvem životního prostředí, dovolím si reagovat. Podle mně dostupných informací se ve Zvoli jedná o nová svítidla s vysokou teplotou chromatičnosti, která se už v současnosti zejména do obytných zón nedoporučují.
Osobně si myslím, že jednotlivá svítidla, případně jednu ulici dokážete vyřešit ke spokojenosti občanů, ale pro koncepční uvažování veřejného osvětlení v obci je třeba změnu. Např. v souladu s doporučením Ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí - https://svetelneznecisteni.cz/data/podklady/Osvetlovaci_prirucka_pro_obce.pdf, více informací, např. tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví je na https://svetelneznecisteni.cz/ke-stazeni/.
Bohužel, v současnosti nemají občané možnost účinné obrany před obtěžujícím světlem, to řeší vládní komise pro světelné znečištění, připravuje se ustanovení ve stavebním zákoně a také změna technických norem, Ministerstvo vnitra již ve svém věstníku doporučilo obcím považovat obtěžující a rušivé světlo za narušení nočního klidu.
Pokud byste potřebovali pomoc, konzultaci, jsem k dispozici jak já, tak i mí kolegové v odborné skupině pro světelné znečištění.
Držím palce obci i jejím občanům a především v přírodě, která Zvoli lemuje, ať se vám spolu žije dobře ve dne i v noci.
S pěkným pozdravem Pavel Suchan.

__________________________________________________________________________

4.12. 2019

Vážený pane starosto,
při našem posledním telefonickém rozhovoru jsem říkala, že pokud bude svítit nevhodně umístěná lampa na hranici našeho pozemku, budu nucena řešit světelné znečištění v ulicích Na Výsluní a Skochovické jako celek. 18.11. byla lampa rozsvícena, proto Vám posílám odkaz na vznikající webové stránky, které jsou jednou z možností, jak předávat informace občanům. Považuji to za nutné i z toho důvodu, že máte v úmyslu s tímto druhem osvětlení dále expandovat.

Předem znám Váš argument, že si lidé světlo přejí. Tito lidé žijí své každodenní starosti a určitě je nenapadne zabývat se tím, co je světelné znečištění, cirkadiánní rytmus, nebo teplota chromatičnosti s vysokým podílem modré spektrální složky. Ale Vy se svými kolegy v zastupitelstvu, kteří svými rozhodnutími ovlivňujete kvalitu prostředí, ve kterém žijí, byste to určitě vědět měli.

Mé úsilí bude směřovat k tomu, aby lampy ve výše zmíněné lokalitě byly překonfigurovány na teplotu chromatičnosti pod 2700 kelvinů, byly před půlnocí vypínány, a aby byla odstraněna nebo odstíněna lampa umístěná na hranici našeho pozemku, jejíž světlo momentálně dopadá na okolní zeleň v okruhu minimálně třiceti metrů.

Vůbec nemám radost, že jsem okolnostmi donucena k aktivismu tohoto druhu, ale "O věci je třeba usilovat, protože jsou dobré, nikoliv jen proto, že mají šanci na úspěch" (V.H.)

S pozdravem A. Kolářová